برچسب زده شده: ۳۰۰ پ.ک.ک

۳۰۰ کشته و زخمی در۳   انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است ۱۲ نفر در سه انفجار ترکیه کشته و حدود دویست و هشتاد نفر زخمی شدند. ۳۰۰ کشته و زخمی...