برچسب زده شده: ۳۰ را

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارند

٣٠ درصد خطوط تلفن امکان ارائه اینترنت بیش از ٢ مگابیت را ندارندوزیر ارتباطات گفت: ٣٠ درصد خطوط تلفن ثابت ظرفیت ارائه اینترنت با سرعت بیش از ٢ مگابیت را ندارند. ٣٠ درصد خطوط...

۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است

۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است

۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل استسخنگوی کمیسیون عمران مجلس از وضعیت پیش آمده برای فرودگاه ها، حمل و نقل ریلی و همچنین بزرگراه ها پس از بارش...