برچسب زده شده: ۳۰ یازدهم+

افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار

افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نمودار

افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم+ نموداربانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم خبر داد. افزایش ۳۰ درصدی واردات محصولات...