برچسب زده شده: ۳۲۰ شدند

۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

عصر امروز ۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در قالب ۸ اتوبوس برای بازدید از مناطق عملیاتی راهی جنوب کشور شدند. اخبار دنیای دیجیتال مجله اتومبیل