برچسب زده شده: ۳۲۵۰ نور

اعزام ۳۲۵۰ دانشجو ایلامی به اردوهای راهیان نور

اعزام ۳۲۵۰ دانشجو ایلامی به اردوهای راهیان نور

اعزام ۳۲۵۰ دانشجو ایلامی به اردوهای راهیان نور دبیر قرارگاه شهید زین الدین ایلام از اعزام بیش از سه هزار دانشجو ایلامی به اردوهای راهیان نور خبر داد. اعزام ۳۲۵۰ دانشجو ایلامی به اردوهای...