برچسب زده شده: ۳۲ می‌شود

روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود

روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود

روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شودمعاون عملیات مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در بازدید رئیس پلیس مسکو گفت: روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس گرفته می‌شود روزانه ۳۲...