برچسب زده شده: ۳۳ بود

جنگ ۳۳ روزه آغاز افول « اسرائیل» بود

جنگ ۳۳ روزه آغاز افول « اسرائیل» بود

جنگ ۳۳ روزه آغاز افول « اسرائیل» بود عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب، تأکید کرد که افول رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب الله آغاز شد. جنگ ۳۳ روزه...