برچسب زده شده: ۳۳ پیدا

۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کردوزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموعه منابع موجود تسهیلات بانکی حدود ۳۳ درصد به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد. ۳۳ درصد منابع بانکی...