برچسب زده شده: ۳۷

۳۷ جانباخته حادثه قطار تعیین هویت شدند + اسامی

۳۷ جانباخته حادثه قطار تعیین هویت شدند + اسامی

۳۷ جانباخته حادثه قطار تعیین هویت شدند + اسامی ۳۷ جانباخته حادثه قطار تعیین هویت شدند + اسامی ۳۷ جانباخته حادثه قطار تعیین هویت شدند + اسامی

نوسازی ۳۷ درصد بافت فرسوده تهران

نوسازی ۳۷ درصد بافت فرسوده تهران

اعلام کرد: تهران تنها کلانشهری است که حدود ۳۷ درصد بافت فرسوده آن نوسازی شده است. علم و فناوری ورزش و زندگی