برچسب زده شده: ۳ اضافه

۳  رشته جدید به  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی موافقت کرد. ۳ رشته جدید به...