برچسب زده شده: ۳ افراد

بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی

بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی

بیکاری ۳ برابری معلولان کشور نسبت به افراد عادی۱۱ درصد از جامعه ایران دارای درجاتی از معلولیت هستند و بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در میان معلولان ۳ برابر افراد عادی است....