برچسب زده شده: ۳ باغات

خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز

خسارت ۳ میلیارد تومانی سرما به باغات الیگودرز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز گفت:سرما روز های پایانی اسفند سال ۹۴ بالغ بر ۳۵میلیارد ریال خسارت به باغهای این شهرستان وارد کرد. خسارت ۳ میلیارد...