برچسب زده شده: ۳ برنز/

۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز/ پنجمی ایران در رده بندی کلی+عکس

۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز/ پنجمی ایران در رده بندی کلی+عکس

۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز/ پنجمی ایران در رده بندی کلی+عکسپس از پایان ۶ وزن و در بخش مردان و زنان، تیم ایران در رده پنجم توزیع مدال‌ها قرار گرفت. ۳ طلا،...