برچسب زده شده: ۳ شهرداری

اسکان ۳ هزار بی‌خانمان در ۱۷ گرمخانه شهرداری تهران

اسکان ۳ هزار بی‌خانمان در ۱۷ گرمخانه شهرداری تهران

اسکان ۳ هزار بی‌خانمان در ۱۷ گرمخانه شهرداری تهران عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از اسکان ۳ هزار بی‌خانمان در ۱۷ گرمخانه شهرداری تهران خبر داد. اسکان ۳ هزار بی‌خانمان در ۱۷...