برچسب زده شده: ۳ می‌شود

سالانه ۳ هزار مقاله علمی در دانشگاه شیراز تولید می‌شود

سالانه ۳ هزار مقاله علمی در دانشگاه شیراز تولید می‌شود

سالانه ۳ هزار مقاله علمی در دانشگاه شیراز تولید می‌شودسرپرست دانشگاه شیراز گفت: سالانه ۳ هزار مقاله علمی از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز تولید می‌شود. سالانه ۳ هزار مقاله علمی در دانشگاه...