برچسب زده شده: ۳ یا

دلار آمریکا ۳ نرخی شد!/ ناتوانی در کنترل بازار ارز عامدانه است یا ناشیانه؟

دلار آمریکا ۳ نرخی شد!/ ناتوانی در کنترل بازار ارز عامدانه است یا ناشیانه؟

دلار آمریکا ۳ نرخی شد!/ ناتوانی در کنترل بازار ارز عامدانه است یا ناشیانه؟رئیس کل بانک مرکزی که بارها از کنترل بازار ارز و حرکت در مسیر کاهشی دلار آمریکا خبر داده بود حالا...