برچسب زده شده: ۳.۵ لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاندزلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند. زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند.زلزله ۳.۵...