برچسب زده شده: ۳.۶ سرپل

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب

زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهابزمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۳.۶ ریشتری در سرپل ذهاب زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر سر...