برچسب زده شده: ۴۰درصد می

۴۰درصد زنان در فلسطین اشغالی از خشونت رنج می برند

۴۰درصد زنان در فلسطین اشغالی از خشونت رنج می برند

۴۰درصد زنان در فلسطین اشغالی از خشونت رنج می برند نتایج تحقیق جدید دانشگاه بن گوریون حاکی است که حدود ۴۰ درصد از زنان ۱۶ تا ۴۸ ساله در سرزمین های اشغالی از خشونت...