برچسب زده شده: ۴۰۰میلیون است

رونمایی فساد ۴۰۰میلیون دلاری جدید/ واگذاری رانتی یک پروژه بندری/ همیشه پای دولتی‌ها در میان است

رونمایی فساد ۴۰۰میلیون دلاری جدید/ واگذاری رانتی یک پروژه بندری/ همیشه پای دولتی‌ها در میان است

رونمایی فساد ۴۰۰میلیون دلاری جدید/ واگذاری رانتی یک پروژه بندری/ همیشه پای دولتی‌ها در میان است در حالی وزیر راه و شهرسازی بر عدم واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تاکید کرده بود،...