برچسب زده شده: ۴۰۰ مسی

سایه سنگین ۴۰۰ دقیقه گل نزدن در ال‌کلاسیکو روی سر مسی

سایه سنگین ۴۰۰ دقیقه گل نزدن در ال‌کلاسیکو روی سر مسی

سایه سنگین ۴۰۰ دقیقه گل نزدن در ال‌کلاسیکو روی سر مسی مدت‌هاست که فوق ستاره آرژانتینی موفق به بازکردن دروازه کهکشانی‌ها نشده است. سایه سنگین ۴۰۰ دقیقه گل نزدن در ال‌کلاسیکو روی سر مسی...