برچسب زده شده: ۴۰۰ منهدم

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان  منهدم شد

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد

۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیاردتومان منهدم شد ۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان شامل انواع مواد خوراکی و البسه انهدام شد. ۴۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵...