برچسب زده شده: ۴۰۰ و

توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی

توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی

توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلینشریه ترکیه‌ای فاناتیک اعلام کرد مصطفی دنیزلی هدایت تیم تراکتورسازی را پذیرفته است. توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی نشریه ترکیه‌ای فاناتیک اعلام کرد مصطفی دنیزلی هدایت...