برچسب زده شده: ۴۲ شکایت

جریمه ۴۲ میلیونی تراکتورسازی بابت شکایت الهویی

جریمه ۴۲ میلیونی تراکتورسازی بابت شکایت الهویی

جریمه ۴۲ میلیونی تراکتورسازی بابت شکایت الهوییکمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. جریمه ۴۲ میلیونی تراکتورسازی بابت شکایت الهویی کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در...