برچسب زده شده: ۴/۳ قوچان

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

ساعت ۲۰ و پنجاه و شش دقیقه امشب زلزله ای به بزرگی ۴/۳ ریشتر در شهرستان قوچان واقع در خراسان رضوی به وقوع پیوست. cars ورزشی