برچسب زده شده: ۴/۳

مرگ روزی ۴۳ نفر در تصادفات در کشور

مرگ روزی ۴۳ نفر در تصادفات در کشور

مرگ روزی ۴۳ نفر در تصادفات در کشور مرگ روزی ۴۳ نفر در تصادفات در کشور مرگ روزی ۴۳ نفر در تصادفات در کشور

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

زلزله ۴/۳ ریشتری در قوچان

ساعت ۲۰ و پنجاه و شش دقیقه امشب زلزله ای به بزرگی ۴/۳ ریشتر در شهرستان قوچان واقع در خراسان رضوی به وقوع پیوست. cars ورزشی