برچسب زده شده: ۴ آمریکایی

هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی هفته گذشته اخباری از حضور تیم جراحان اروپایی و آمریکایی برای جراحی قلب کودکان در ایران حکایت داشت اما اخبار پشت پرده این...