برچسب زده شده: ۴ دلیل

محرومیت ۴ ساله جدیدالاسلامی به دلیل دوپینگ

محرومیت ۴ ساله جدیدالاسلامی به دلیل دوپینگ

محرومیت ۴ ساله جدیدالاسلامی به دلیل دوپینگشهاب جدیدالاسلامی ورزشکار رشته دوچرخه سواری به دلیل استفاده از مواد نیروزا به مدت چهارسال از شرکت در هرگونه رقابت ورزشی محروم شد. محرومیت ۴ ساله جدیدالاسلامی به...