برچسب زده شده: ۴ «شیخ

۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر»

۴ سال حبس به اتهام اعتراض به اعدام «شیخ نمر» دادگاه کیفری عربستان یک فیلم‌نامه نویس و فعال حقوق بشری شیعه عربستانی را به اتهام اعتراض به اعدام شیخ نمر به ۴ سال زندان...