برچسب زده شده: ۴.۵ لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاندزلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند. زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند.زلزله ۴.۵ ریشتری لومار ایلام را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاندساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی بهاباد یزد را لرزاند. زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند ساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای...