برچسب زده شده: ۴.۵ هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمانزلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر دقایقی پیش حوالی هجدک کرمان را لرزاند. زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان زلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر دقایقی پیش...