برچسب زده شده: ۴.۵

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک زلزله‌ ۴.۵ ریشتری در حوالی هجدک

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمانزلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر دقایقی پیش حوالی هجدک کرمان را لرزاند. زمین لرزه ۴.۵ ریشتری در هجدک کرمان زلزله ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر دقایقی پیش...

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاندساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی بهاباد یزد را لرزاند. زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند ساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای...