برچسب زده شده: ۴ ۹۴

افزایش ۴ برابری جذب سرمایه گذاری کشور در سال ۹۴

افزایش ۴ برابری جذب سرمایه گذاری کشور در سال ۹۴

افزایش ۴ برابری جذب سرمایه گذاری کشور در سال ۹۴ معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: جذب سرمایه‌گذاری و رشد صنعت گردشگری در سال ۹۴، چهار برابر افزایش یافته است. افزایش...