برچسب زده شده: ۵۰۰ رئیس‌جمهور

اجرای همزمان ۵۰۰ پروژه گردشگری با حضور معاون رئیس‌جمهور

اجرای همزمان ۵۰۰ پروژه گردشگری با حضور معاون رئیس‌جمهور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از اجرای همزمان ۵۰۰ پروژه گردشگری در کشور خبر داد. فیلم سریال آهنگ خبر اسلامی