برچسب زده شده: ۵۰۰ محرم

تجمع ۵۰۰ مسئول بسیج دانشجویی در اعتراض به IPC/ مسئولین مردم را محرم بدانند

تجمع ۵۰۰ مسئول بسیج دانشجویی در اعتراض به IPC/ مسئولین مردم را محرم بدانند

تجمع ۵۰۰ مسئول بسیج دانشجویی در اعتراض به IPC/ مسئولین مردم را محرم بدانند مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اعلام خبر تجمع ۵۰۰ مسئول بسیج دانشجویی سراسر کشور در اعتراض به عدم...