برچسب زده شده: ۵۰۰ گذشته

اخراج ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد در یک سال گذشته

اخراج ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد در یک سال گذشته

اخراج ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد در یک سال گذشته نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: نساجی بروجرد در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ نیروی کار خود را تعدیل کرده و نتوانسته ‌تا به امروز...