برچسب زده شده: ۵۰ آپولون

شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون

شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولون

شانس ۵۰ – ۵۰ انصاری‌فرد و اوروس برای حضور مقابل آپولونیک رسانه ورزشی یونان از شانس ۵۰ – ۵۰ مهاجمان ایرانی و صربستانی تیم المپیاکوس آتن در بازی برابر آپولون خبر داد. شانس ۵۰...