برچسب زده شده: ۵۰ برزیل

خرید ۵۰ هواپیما و ۱۰۰هزار تاکسی از برزیل

خرید ۵۰ هواپیما و ۱۰۰هزار تاکسی از برزیل

یک مقام برزیلی از تصمیم ایران برای خرید ۵۰ هواپیما و ۱۰۰هزار تاکسی گازسوز از این کشور خبر داد. وبلاگ اطلاعات روزنامه قانون