برچسب زده شده: ۵۰ دارد

عابدی گناباد: ۵۰ درصد رای‌دهندگان به ترامپ نژادپرست هستند/ اسکندری: برجام آینده مبهمی دارد

عابدی گناباد: ۵۰ درصد رای‌دهندگان به ترامپ نژادپرست هستند/ اسکندری: برجام آینده مبهمی دارد

عابدی گناباد: ۵۰ درصد رای‌دهندگان به ترامپ نژادپرست هستند/ اسکندری: برجام آینده مبهمی دارد میزگرد «تحلیلی برانتخابات آمریکا» با حضور رضا عابدی گناباد، مدرس دانشگاه و مرتضی اسکندری، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در...