برچسب زده شده: ۵۰ شوند

امسال تروریست‌ها ۵۰ بار می خواستند وارد کشور شوند

امسال تروریست‌ها ۵۰ بار می خواستند وارد کشور شوند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امسال در ۵۰ مورد، گروه‌های تروریستی از غرب کشور می خواستند به داخل وارد شوند که با آنها برخورد شد. این امنیت از قبال خون شهدا است. استخدام ورزش...