برچسب زده شده: ۵ شدند

۵ هزار نفر از سوی دانشجویان جهادگر اصفهان ویزیت رایگان شدند

۵ هزار نفر از سوی دانشجویان جهادگر اصفهان ویزیت رایگان شدند

۵ هزار نفر از سوی دانشجویان جهادگر اصفهان ویزیت رایگان شدند بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با برگزاری برنامه‌های اردوی جهادی به ارایه خدمات بهداشتی رایگان به مردم مناطق محروم پرداخت. ۵...

۵ شرکت ایرانی تحریم شدند

۵ شرکت ایرانی تحریم شدند

۵ شرکت ایرانی تحریم شدنددولت آمریکا اعلام کرد: ۵ شرکت زیرمجموعه یک گروه بزرگ صنعتی را در ایران تحریم کرده است. ۵ شرکت ایرانی تحریم شدند دولت آمریکا اعلام کرد: ۵ شرکت زیرمجموعه یک...