برچسب زده شده: ۵ لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاندزمین لرزه به شدت ۵ ریشتر با مشخصات ذیل حوالی سومار از استان کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند زمین...

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زمین لرزه ۵ ريشتري  شدید نپال را لرزاند

زمین لرزه ۵ ريشتري شدید نپال را لرزاند

زمین لرزه ۵ ريشتري شدید نپال را لرزاند زمین لرزه ای به بزرگی پنج و شش دهم درجه پایتخت نپال را لرزاند. زمین لرزه ۵ ريشتري شدید نپال را لرزاند (image) زمین لرزه ای...