برچسب زده شده: ۵ کرد

آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد

آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد

آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد آمریکا ۵ نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد

سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد

سازمان ملل ۵ محور اصلی مذاکرات صلح یمن را اعلام کرد فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اعلام کرد دستور کار گفت‌وگوهای کویت شامل ۵ محور اصلی ِآتش بس، عقب نشینی از شهرها، تحویل...