برچسب زده شده: ۵ گذشت

آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت بعد از طرح موضوع حقوق های نجومی، مطالبات گسترده مردمی و رسانه ای، دولت را بر آن داشت تا هر طور می تواند فضا را...