برچسب زده شده: ۶۰۰۰ می

کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد

کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازد

کمیته امداد ۶۰۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه می ‌سازدرئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: کمیته امداد ساخت ۶ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه را تعهد کرده است. کمیته...