برچسب زده شده: ۶۰۰

روزانه بیش از ۶۰۰ هزارتن گوشت وارد کشور می‌شود

روزانه بیش از ۶۰۰ هزارتن گوشت وارد کشور می‌شود

روزانه بیش از ۶۰۰ هزارتن گوشت وارد کشور می‌شودعلیرضا ولی گفت: روزانه بیش از ۵۲۰ هزارتن گوشت گرم و ۱۰۰ هزارتن گوشت منجمد از استرالیا و آسیای میانه وارد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و...