برچسب زده شده: ۶۰ از

خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور

خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشور

خروج روزانه ۶۰ میلیون دلار ارز مسافرتی از کشوراگر تحریمی برداشته شود چند سال طول می کشد تا نتایج مثبت آن مشخص شود. بنابراین موضوع تحریم ها و تاثیر آن بر نرخ ارز در...