برچسب زده شده: ۶۰ اسلامی

کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست

کاهش ۶۰ درصدی بودجه قرآنی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیسترئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: دولت، نظام و مجلس و دیگر مسئولان کشور وظیفه دارند نسبت به حمایت از فعالیت‌های قرآنی اقدام کنند و کاهش...