برچسب زده شده: ۶۰ رهبر

فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰

فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰

فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰آن کسی که از بیت المال پول می‌گیرد گرانی را نمی فهمد! فیلم/ سخنرانی اعتراضی رهبر انقلاب در دهه ۶۰ آن کسی که از بیت المال پول...