برچسب زده شده: ۶۰ سابقه‌دار

۶۰ درصد لیدر‌های اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند

۶۰ درصد لیدر‌های اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودند

۶۰ درصد لیدر‌های اغتشاشات اخیر سابقه‌دار بودنداستاندار قم گفت: ۶۰ درصد از لیدر‌های اغتشاشات که بازداشت شدند، سابقه شرارت دارند، باید دستگاه‌های امنیتی وابستگی‌های این افراد را به صورت دقیق مشخص کنند. ۶۰ درصد...